Consultaties vinden plaats via het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) www.cce.nl

Om de behoeften van de cliënt en de mensen in zijn omgeving te snappen, wil ik de mensen waar ik mee mag werken leren kennen. Ik vorm een beeld van wat kenmerkend is voor de unieke cliënt: de sterke kanten en interesses, de persoonlijkheid, de fysieke mogelijkheden, de mate van de verstandelijke beperking, de communicatiemogelijkheden en het sociaal en emotioneel functioneren. 

Daarnaast vorm ik een beeld van de sterke kanten en de kwetsbaarheden van de omgeving: de opvoeders, begeleiders en de instelling/organisatie. Welke bestaande ‘krachten’ kunnen we gebruiken en waar moeten we rekening mee houden in de begeleiding?

Ik ga niet in de eerste plaats op zoek naar diagnoses of ‘etiketjes’. Mijn specialisme ligt in het kijken naar en interpreteren van gedrag. Ik probeer om samen met u door een ‘andere bril’ naar het gedrag van uw cliënt te kijken.

Belangrijk vind ik dat u inzicht krijgt in hoe uw cliënt zijn wereld beleeft: wat denkt, voelt, begrijpt hij? Wat motiveert en activeert deze cliënt? Welke behoeften zien we mogelijk over het hoofd? Wat wil hij ons vertellen met dit ingewikkelde gedrag? En wat betekent dat voor onze manier van begeleiden?

Op basis van deze beeldvorming onderzoeken we samen waar mogelijkheden voor verbetering liggen. Meestal betreft dit het versterken van krachten die al aanwezig zijn, maar onvoldoende worden gezien of benut. Soms betreft het aanpassingen in omgevingsfactoren, in de communicatie met of de bejegening van de cliënt. Een enkele keer betreft dit een verandering of therapie bij de cliënt zelf.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat u weer praktische handvatten vindt die bij uw cliënt én bij u passen, zodat u zich meer ontspannen en zelfverzekerd voelt en u (weer) met plezier met uw cliënt aan het werk gaat.

-> Vervolg Consultatie