EMDR

EMDR voor mensen met een
verstandelijke beperking

Nare ervaringen

Mensen met een verstandelijke beperking maken, net als iedereen, in hun leven vaak dingen mee die heel vervelend zijn, zoals een ongeluk, een verlieservaring, het ervaren van het 'anders zijn', gepest worden en/of ongewenste intimiteiten.

Gedragsveranderingen

Vaak kunnen zij niet begrijpen of uitleggen wat er gebeurd is: alleen door veranderingen in gedrag merken we dat er iets aan de hand is. De cliënt slaapt slecht, is sneller geïrriteerd of boos, of trekt zich juist terug en vermijdt contact. Cliënten en direct betrokkenen begrijpen vaak niet dat gedragsveranderingen te maken kunnen hebben met wat er vroeger gebeurd is.

EMDR is een effectieve behandeling die helpt om de last van indringende nare herinneringen én de nare gevoelens die daarbij horen, te verminderen.

EMDR wordt door veel therapeuten aangeboden, maar behandeling van mensen met een verstandelijke beperking, vraagt speciale kennis en kunde. Ik bied deze behandeling aan, aangepast aan wat de cliënt begrijpt en aankan. De mate waarin de cliënt een verstandelijke beperking heeft is hierbij niet van belang.

In overleg kunnen behandelingen, passend binnen het bestaande behandelplan van de cliënt, binnen zorgorganisaties plaatsvinden.

Regio

Ik ben werkzaam in de regio Noord-Holland (Alkmaar e.o.).
En werk als EMDR therapeut online bij MenT GGZ (Velp).