Referenties

Over consultaties:

Instappen op een moment dat het niet goed gaat en dan oog hebben voor kind, ouders en hulpverleners. Een kritische blik, er geen doekjes om winden, maar daarmee niet veroordelend en juist meedenkend en versterkend van wat er al is. De samenwerking met Carmen was inspirerend, een goed voorbeeld om te volgen!” – orthopedagoog

“Carmen was betrokken bij twee complexe casussen die ik heb voorgelegd aan het CCE. Iemand die mee komt helpen met jouw werk, voor mij voelde dat even ongemakkelijk. Maar even, want de samenwerking heb ik als zeer prettig ervaren. Iemand met oog voor degene om wie het gaat, voor zijn systeem en in beiden de potenties ziet. Als collega iemand met een brede kennis en veel praktijkervaring, die de realiteit van de zorg kent. Die haar mening vormt door samen te sparren en nadrukkelijker het voortouw te nemen als het nodig is– orthopedagoog

Over KijkOmkering:

KijkOmkering heeft mij geleerd dat ik bij mezelf kan beginnen als ik iets wil veranderen: mijn collega’s bleken veel creatiever dan ik dacht, toen ik meer achterover ging leunen en niet direct de oplossing paraat had” - cliëntcoördinator
Nu ik het eenmaal gezien heb, snap ik hoe de processen binnen mijn teams werken en kan ik er niet anders dan oplossingsgericht meer mee omgaan” - manager

Over EMDR:

De cliënt vertelde mij dat ze fijn had gewerkt met jou en er veel aan heeft gehad. Ik zie ook dat mijn cliënt na de EMDR veel sterker is” - ambulant begeleider

We zien dat onze cliënt veel minder klachten heeft. Hij is rustiger, minder angstig en stelt zich minder afhankelijk op. Hij heeft zich goed begrepen gevoeld” – clientcoördinator ambulante zorg