Supervisie

Supervisie voor gedragswetenschappers

Oplossingsgerichte visie

Supervisie is een belangrijk onderdeel van ons vakmanschap. In supervisie neem je bewust de tijd om te reflecteren over je eigen handelen. Het doel van supervisie is: continue verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van je werk, en het vergroten van je werkplezier.

Bij voorkeur werk ik vanuit een Oplossingsgerichte visie.
Ik bied supervisie aan orthopedagogen, orthopedagoog generalisten (NVO) en K&J psychologen (NIP), al dan niet in opleiding.
En sinds maart 2022 ben ik geregistreerd supervisor bij NIP K&J.

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) - Logo
Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) - Logo

Regio

Alkmaar

Tarief

  • Individuele supervisie, 60 minuten: € 120,= (geen BTW).
  • Groepssupervisie, 90 minuten: kosten op aanvraag.

Werkwijze

  1. Kennismaking/Intake, 1 uur (kosteloos).
  2. Vaststellen van supervisiedoelen en gewenste werkwijze.
  3. Maken van (zakelijke) afspraken.
  4. Start supervisietraject, inclusief tussentijdse- en eindevaluatie(s).

De duur van een supervisietraject hangt af van de vraag en de gewenste doelen.