Carmen van Bussel (Westervoort, 1969)

“Goed luisteren, goed kijken, niet gelijk oordelen; de cliënt én de mensen om hem of haar heen proberen te snappen. 
Iedereen probeert er in lastige situaties, op zijn eigen manier, altijd het beste van te maken”

* 1993: Orthopedagogiek, specialisatie mensen met een verstandelijke beperking, Radboud Universiteit Nijmegen
* 2003: GZ-psycholoog, BIG-geregistreerd: 59059107025
* 2011: EMDR therapeut voor Kind en Jeugd en Volwassenen (VEN), practitioner (2018)

Ik volg jaarlijks post-academische cursussen, om mijn kennis actueel te houden en uit te breiden.

* Sinds 1993 heb ik ruime werkervaring opgedaan in verschillende woon- en werkvoorzieningen voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, en in de GGZ. Ik heb me gespecialiseerd in beeldvorming en behandeling van gedrag dat als problematisch wordt ervaren, zoals zelfverwonding en agressie, en op (vermoedens van) psychiatrische problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking.
* Sinds 1993 heb ik onafgebroken gewerkt voor het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE): www.cce.nl.

Ik begeleid professionele teams en collega-orthopedagogen en -psychologen in vastgelopen situaties, naar herstel van de samenwerkingsrelatie met de cliënt én met elkaar. Ik richt onze gezamenlijke aandacht hierbij op het (opnieuw leren) begrijpen van gedrag van de cliënt en het zoeken naar en vinden van beter passende begeleidingsalternatieven.

Ik werk bij voorkeur oplossingsgericht: het gezamenlijk zoeken naar een perspectief, waarbij we mogelijkheden verkennen, sterke kanten en kansen die uw cliënt en u al bezitten, maar die (nog) onvoldoende herkend en gebruikt worden.

-> Vervolg CV