Supervisie voor gedragswetenschappers

Supervisie is een belangrijk onderdeel van ons vakmanschap. In supervisie neem je bewust de tijd om te reflecteren over je eigen handelen. Het doel van supervisie is: continue verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van je werk, en het vergroten van je werkplezier.

Ik werk bij voorkeur vanuit een Oplossingsgerichte visie.

Ik bied supervisie aan orthopedagogen, orthopedagoog generalisten (NVO) en K&J psychologen (NIP), al dan niet in opleiding.

Ik ben sinds maart 2022 geregistreerd supervisor bij NIP K&J.

Waar: regio Alkmaar

Tarief
* Individuele supervisie, 60 minuten: € 120,= (geen BTW)
* Groepssupervisie, 90 minuten: kosten op aanvraag

Werkwijze
1. Kennismaking/Intake, 1 uur (kosteloos)
2. Vaststellen van supervisiedoelen en gewenste werkwijze
3. Maken van (zakelijke) afspraken
4. Start supervisietraject, inclusief tussentijdse- en eindevaluatie(s)

De duur van een supervisietraject hangt af van de vraag en de gewenste doelen.